Pyttans A-B och C-D lära av Albert Engström, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och Birger Mörner

Pyttans A-B och C-D lära av Albert Engström, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och Birger Mörner

I Paris’ schangtila salar
värsta buse franska talar.


Är ett av exemplen på de dråpliga formuleringarna och mustiga teckningarna i Pyttans A-B och C-D lära. Denna märkliga ABC-bok, som diktades och målades som ett sommartidsfördriv i augusti 1896 ute på Sandhamn av ”farbröderna” Albert Engström,
Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och några
till, har sedan dess kommit att bli ett av de klassiska verken i svensk litteratur. Man skrattar hjärtligt åt de festliga verserna, och de fantasifulla teckningarna i denna sedelärande ABC-bok som gett oss så många bevingade ord.

ISBN 963-219-921-9

180:-


Textalk Webshop